αγροτικα μηχανηματα

Αγροτικά μηχανήματα: σε ποια τρία είδη διακρίνονται ανάλογα με τον κιν...

Ως αγροτικά μηχανήματα ορίζονται διάφορα αυτόματα εργαλεία και μηχανήματα, τα οποία προορίζονται για εργασίες στο αγρόκτημα είτε αυτές αφορούν την επιφάνεια προς καλλιέργεια είτε τα φυτά σε αυτό. Οι ...