Τι ισχύει για την αποτέφρωση νεκρών από γραφεία τελετών στην Ελλάδα...

Η αποτέφρωση των νεκρών είναι μια διαδικασία, η οποία έχει τύχει μεγάλης συζήτησης στη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία τάχθηκε ρητώς εναντίον αυτής της πρακτικής. Μέχρι...