Τα είδη υγιεινής και η τοποθέτηση τους

Τα είδη υγιεινής και τα είδη μπάνιου συχνά ταυτίζονται. Και η προέλευση από τη ρίζα της λέξης «υγεία» είναι τυχαία; Σίγουρα όχι. Η δόμηση τους, η συνολική διαρρύθμιση της τουαλέτας και η ορθή τοποθέτηση των μηχανισμών αποχέτευσης, περιλαμβανομένης της σχάρας δαπέδου, παίζουν σημαντικό ρόλο στη γενικότερη διαδικασία εξασφάλισης των σωστών συνθηκών υγιεινής για την οικογενειακή ζωή ενός νοικοκυριού.

Η τοποθέτηση της λεκάνης

Η λεκάνη αποτελεί βασικό στοιχείο για το χώρο της τουαλέτας. Πρέπει να είναι αναπαυτική για τα άτομα και κυρίως να είναι τοποθετημένη στο χώρο του μπάνιου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία εντός αυτής. Δηλαδή να μην καταλαμβάνει τον ωφέλιμο και λειτουργικό χώρο του μπάνιου ενώ οι παρεμφερείς μηχανισμοί να βοηθούν την ομαλή ροή των υδάτων και την αποχέτευση ώστε να μη δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας και υγρασίας.

mafou.gr - Είδη υγιεινής - Λεκάνη Τουαλέτας - Μπάνιο

Η λεκάνη είναι συνδεδεμένη με το καζανάκι. Αυτό μπορεί να είναι ενσωματωμένο ή να βρίσκεται κρεμασμένο στον τοίχο ανάλογα με την κατασκευαστική δομή και χωροταξία. Με τη σειρά του έχει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στην όλη διαδικασία καθώς φέρει και αξεσουάρ απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της αποχέτευσης και για να διατηρείται ο χώρος του μπάνιου καθαρός. Αυτό το σετ καθιστά έναν ιδιαίτερο μηχανισμό που περιλαμβάνει διάφορα εξαρτήματα όπως:

-Σιφώνι. Πρόκειται για σωλήνα που έχει στριφτεί για τον έλεγχο της ροής των υδάτων. Η ορθή τοποθέτησή του αποτελεί βασικό στοιχείο για την ομαλή πορεία της αποχετευτικής διαδικασίας.

-Φλοτέρ καζανακίων. Συνήθως είναι ανεξάρτητα, μπορεί όμως να είναι και ενσωματωμένα και συνδέονται με την παροχή του νερού. Αποστολή τους είναι να το συγκρατούν από πιθανή εκχύλιση όταν αυτό φτάσει στο επιθυμητό ύψος. Είθισται η παροχή να βρίσκεται πάνω από το πλάγιο μέρος του καζανακιού. Καλό είναι όμως να υπάρχει πρόβλεψη ώστε σε περίπτωση ανάγκης για αντικατάσταση το ανταλλακτικό να είναι συμβατό τόσο για το πάνω όσο και για το κάτω μέρος της παροχής.

mafou.gr - Είδη Υγιεινής - Φλοτερ εντοιχισμού με φούσκα

-Φούσκες για καζανάκι. Βρίσκονται στο κάτω μέρος, εκεί που το καζανάκι εφάπτεται με τη λεκάνη. Εάν διαπιστωθεί φθορά ή ότι υπάρχουν πολλά άλατα πρέπει να αλλαχθεί άμεσα, γιατί δε φράζεται σωστά το στόμιο.

-Φλουσόμετρο. Αφορά το μπουτόν και μπορεί να είναι χειροκίνητο ή ηλεκτρονικό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε κοινόχρηστες τουαλέτες και είναι ανοξείδωτο.

Αποχέτευση

Η διαδικασία της αποχέτευσης φυσικά δεν αφορά μόνο την ομαλή λειτουργία της λεκάνης της τουαλέτας και των μηχανισμών της. Μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος αφορά τη γενικότερη υγιεινή αλλά και τον καλλωπισμό των μελών της οικογένειας. Η ροή των υδάτων αφορά τη σύνδεση της παροχής νερού και με τις μπαταρίες μπάνιου και νιπτήρα, καθώς και με το πλυντήριο ρούχων.

Πρόκειται για έναν χώρο ζωτικής σημασίας για τα άτομα. Δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί το γεγονός ότι πολλές ασθένειες του ανθρώπινου οργανισμού πηγάζουν από τις κακές συνθήκες υγιεινής, την ανεπαρκή αποχέτευση ή την έλλειψη καθαριότητας στο μπάνιο. Η σωστή χωροθέτηση και η ομαλή ροή των υδάτων κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των ειδών υγιεινής.

Pin It