Προφυλάσσοντας τους φυσικούς πόρους

Ο αέρας, το νερό, το χώμα, η χλωρίδα, η πανίδα και όλα όσα παρέχονται απλόχερα από τη φύση ή συμβαίνουν με φυσικό τρόπο, αποκαλούνται φυσικοί πόροι. Ορισμένοι εξ αυτών των φυσικών πόρων, όπως το ηλιακό φως και ο άνεμος, είναι ανανεώσιμοι πόροι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά χωρίς να εξαντλούνται. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι, όπως τα δάση, τα μεταλλικά στοιχεία, το πετρέλαιο κτλ., δεν είναι ανανεώσιμοι.

Γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος εξαρτάται από το περιβάλλον του. Έχουμε ανάγκη από το περιβάλλον μας και όσο μας παρέχει για να παραμένουμε ζωντανοί. Τα ζώα και τα φυτά εξαρτώνται επίσης από το περιβάλλον για την επιβίωσή τους. Για μία χρονική περίοδο χρησιμοποιήσαμε μέχρι εξάντλησης πολλούς από αυτούς τους πόρους. Συνεπώς, είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να τους προφυλάξουμε και διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, αλλιώς αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούν στην εξάντληση.

Πώς να προφυλάξουμε τους φυσικούς μας πόρους;

Αρχικά, οφείλουμε να σταματήσουμε να καταστρέφουμε και να κόβουμε τα δάση. Τα δάση είναι το καταφύγιο πολλών ειδών ζώων, πτηνών και εντόμων. Πολλά ζώα, όπως η λεοπάρδαλη ή ο ρινόκερος, απειλούνται με εξαφάνιση και είναι κοντά στο να εκλείψουν λόγω της αλόγιστης καταστροφής του φυσικού τους οικοσυστήματος. Τα δέντρα μας προσφέρουν ξύλο που χρησιμεύει για τη δημιουργία τόσο πολλών αντικειμένων, όπως επίπλων, χαρτιού κτλ. Τα δέντρα συνδράμουν στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας και επίσης συγκρατούν το έδαφος με τις ρίζες τους, σταματώντας τη διάβρωση του εδάφους. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε το παν για να προστατεύουμε τα δάση μας. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μέσω του ελέγχου της αποψίλωσης των δασών και της φύτευσης περισσότερων δέντρων, είτε προλαμβάνοντας τις πυρκαγιές των δασών.

Δεύτερον, οι κυβερνήσεις έχουν αρχίσει τώρα να προστατεύουν τα δάση μετατρέποντας τα σε εθνικά πάρκα ή καταφύγια άγριων ειδών και πτηνών. Το κόψιμο των δέντρων και το κυνήγι δεν επιτρέπεται σε τέτοια μέρη, επισύροντας ποινές για τους παραβάτες του νόμου. Ακόμη, η καλλιέργεια της γης είναι απαγορευμένη εκεί.

Τρίτον, το έδαφος είναι πολύ σημαντικός φυσικός πόρος. Οι άνθρωποι και τα ζώα εξαρτώνται από τα φυτά για τη διατροφή τους και τα φυτά βασίζονται στο έδαφος και το χώμα για τη δική τους. Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλα τα έμβια ζώντα εξαρτώνται από τη γη για τη σίτισή τους.

Παράλληλα, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μεταλλικά στοιχεία όσο το δυνατόν πιο λογικά καθώς δεν είναι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Υπάρχει μονάχα περιορισμένη ποσότητα από πετρέλαιο, σίδηρο, γαιάνθρακα και γενικά ορυκτά καύσιμα στη γη. Επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες και μη μολυντικές για το περιβάλλον πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια κτλ., αντί για το πετρέλαιο που αργά ή γρήγορα θα εκλείψει σε σοβαρό βαθμό.

Τέλος, παρόλο που κάποιοι πόροι, όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος, είναι ανανεώσιμοι, οφείλουμε να τους χρησιμοποιούμε με σύνεση καθώς η μόλυνσή τους ασκεί αρνητικό αντίκτυπο στα φυτά και τα ζώα. Ακόμη και μία μικρή αλλαγή στο περιβάλλον ή στην ποιότητα των φυσικών πόρων που επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Οι φυσικοί πόροι είναι ο θεμέλιος λίθος της ζωής όλων των ανθρώπων και πρέπει να διαφυλαχθούν ως πολύτιμος θησαυρός.

Pin It