Οι Λόγοι Αύξησης της Ανεργίας

Μία σειρά από διαφορετικές εξηγήσεις προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο της αύξησης της ανεργίας εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί πως δεν είναι όλες οι εξηγήσεις πειστικές και έγκυρες, ενώ επίσης δεν υπάρχει μία και μοναδική ερμηνεία που να εξηγεί απόλυτα την αύξηση της ανεργίας.

anergia1Τις προηγούμενες δεκαετίες πραγματοποιήθηκε μαζική άνοδος στη διακίνηση του κεφαλαίου σε ολόκληρη τον κόσμο λόγω της απελευθέρωσης του εμπορίου. Το εμπόριο επέτρεψε στις χώρες να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς τους πόρους και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, ο αναπτυσσόμενος κόσμος αφθονεί σχετικά σε χαμηλής κατάρτισης εργατικό δυναμικό και είναι σε θέση να παράγει εντατικά αγαθά σε χαμηλότερο κόστος απ’ ό,τι ο αναπτυγμένος Δυτικός κόσμος. Έτσι, παρατηρείται μία μετατόπιση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω του φθηνού εργατικού δυναμικού και της χαμηλής φορολογίας, με συνέπεια την άνοδο της ανεργίας στις αναπτυγμένες χώρες.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επίσης συμβάλει στην αλλαγή της ζήτησης για εργατικό δυναμικό. Οι μηχανές έχουν αντικαταστήσει το εργατικό δυναμικό σε κάποιους τομείς της απασχόλησης, αλλά έχουν επίσης γεννήσει ζήτηση για νέες υπηρεσίες οδηγώντας σε αύξηση των θέσεων εργασίες και σε νέες επαγγελματικές προοπτικές. Από κοινού, η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογία συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Παρότι αποτελούν την κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ευημερίας, έχουν οδηγήσει σε πτώση τη ζήτηση για μη εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

anergiaΟι αλλαγές στη ζήτηση για εργατικό δυναμικό αναμένεται να συνεχιστούν. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος καθίσταται όλο και πιο σημαντικό το εργατικό δυναμικό να είναι ευέλικτο και ευπροσάρμοστο.

Επιπλέον, μία μακρά περίοδος υψηλής ανεργίας σημαίνει ότι ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων διογκώνεται, με συνέπεια να «απομακρύνονται» κατά κάποιο τρόπο από την αγορά εργασίας. Οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται κυρίως από την ανεργία είναι οι νέοι και ιδίως όσοι βρίσκονται πάνω από την ηλικία των πενήντα.

Ακόμη, οι εργοδότες καλούνται σήμερα να καταβάλλουν πολύ υψηλές έως απαγορευτικές ασφαλιστικές εισφορές και φόρους για το εργατικό δυναμικό τους, γεγονός που τους αποθαρρύνει από την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Η πλειονότητα των πολιτών θα συμφωνούσε ότι στο πλαίσιο μίας σύγχρονης κοινωνίας είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε όλους τους συμπολίτες μας να αποκτήσουν αξιόλογη απασχόληση με μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός πλαισίου που υποστηρίζει τις υφιστάμενες δομές της αγοράς και αναιρώντας όλα τα ψεγάδια και τις «αγκυλώσεις» που μαστίζουν σήμερα την αγορά εργασίας.

anergia (1)Η αγορά εργασίας δεν λειτουργεί τέλεια και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Όλες οι προσπάθειες της κυβέρνησης πρέπει να συντείνουν προς τη δημιουργία μίας πολύ καλύτερης αγοράς εργασίας με ευκαιρίες για όλους τους ανέργους. Η πολιτική κατά της ανεργίας πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιστοίχιση του προφίλ των ανέργων με θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στις ικανότητες και δεξιότητές τους. Για να γίνει πραγματικότητα ένα μεγαλόπνοο σχέδιο κατά της ανεργίας, όλοι οι φορείς οφείλουν να συνδράμουν προς την πραγματική εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, το οποίο θα αποκτήσει όλα τα εφόδια ώστε να εισέλθει στην αγορά εργασίας διεκδικώντας θέσεις εργασίας που θα δικαιολογούν όλα τα χρόνια σπουδών σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Pin It