Κατηγορίες barcode reader και scanner

Τα συστήματα ανάγνωσης – σάρωσης barcode (barcode scanner)είναι κατά βάση εξαιρετικά απλές ηλεκτρονικές διατάξεις που αποτελούνται από μία φωτοδίοδο, έναν ανιχνευτή και ένα απλό αποκωδικοποιητή ή πιο σύνθετα συστήματα όπως οι σαρωτές CCD και τα συστήματα με φωτογραφική μηχανή.
Και ενώ η βασική αρχή λειτουργίας είναι η ίδια, οι μικρές διαφορές και οι συνδυασμοί τους μας οδηγούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες συστημάτων. Περαιτέρω, τα διάφορα συστήματα διακρίνονται με βάση τον τρόπο που συνδέονται σε υπολογιστικά συστήματα.
Οι αναγνώστες τύπου στυλό (pen readers) αποτελούνται από μια πηγή φωτός και έναν ανιχνευτή, τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο στο άκρο μίας ράβδου σαν στυλό. Για να λειτουργήσει ο χειριστής σέρνει το στυλό πάνω στην ετικέτα σε μια σταθερή κίνηση.
Η φωτοδίοδος παράγει ένα φως το οποίο αντανακλάται με διαφορετική ένταση, η οποία και ανιχνεύεται από τη διάταξη ανίχνευσης. Οι μαύρες ράβδοι απορροφούν περισσότερο φως όταν το πάχος τους είναι μεγαλύτερο και έτσι η διάταξη μετράει το πάχος των ράβδων.
Το ρεύμα που παράγει η διάταξη ανίχνευσης αποκωδικοποιείται από το σαρωτή με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο που αποκωδικοποιείται ο κώδικας Morse. Η βασική διαφορά είναι ότι ο κώδικας Μορς είναι δύο στοιχεία (τελεία, παύλα) ενώ τα barcode έχουν πολλές διαφορετικές ράβδους και πολλά διαφορετικά κενά.
Οι σαρωτές λέιζερ λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο με τη διαφορά ότι αντί για φως εκπέμπεται μια ακτίνα λέιζερ ενώ συνήθως υπάρχει ένας καθρέφτης ή ένα περιστρεφόμενο πρίσμα για να μεταδοθεί η αντανάκλαση της ακτίνας στον ανιχνευτή. Με αυτόν τον τρόπο η ανίχνευσης γίνεται από διαφορετικές γωνίες.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανάλυση του σαρωτή είναι αντίστοιχη του μεγέθους του barcode που πρέπει να διαβαστεί. Η ανάλυση μετριέται από το μέγεθος της κουκκίδας του φωτός που εκπέμπεται από τον σαρωτή (barcode scanner).
Η δέσμη φωτός πρέπει να είναι ίση ή ελάχιστα μικρότερη από το στοιχειώδες πλάτος της ράβδου. Αν η δέσμη είναι πλατύτερη τότε θεωρητικά μπορεί να να διαβάζει δυο μπάρες ως μία και να μην αναγνωρίζει τα κενά.
Αν η κουκκίδα είναι πολύ μικρή, τότε διάφορες περιοχές μπορεί να διαβαστούν λάθος ως κενά ή μπάρες. Η πιο διαδεδομένη διάσταση πλάτους είναι τα 13 mils (4 κουκκίδες εκτυπωτή σε ανάλυση 300 DPI).
Οι αναγνώστες CCD (Charge Coupled Device) αναγνώστες χρησιμοποιούν μια σειρά από εκατοντάδες μικροσκοπικούς αισθητήρες φωτός που παρατάσσονται σε μια σειρά στην κεφαλή ανάγνωσης.
Κάθε αισθητήρας μπορεί να θεωρηθεί ως μια ενιαία δίοδος φωτός που μετρά την ένταση του φωτός μπροστά του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εξαιρετικά μικρός και να υπάρχουν εκατοντάδες των αισθητήρων που παρατάσσονται σε μια σειρά.
Η σημαντική διαφορά ανάμεσα σε ένα αναγνώστη CCD και ένα στυλό λέιζερ είναι ότι ο αναγνώστης CCD μετρά το φως του περιβάλλοντος ενώ οι σαρωτές laser μετράνε το ανακλώμενο φως.
Η νεότερη κατηγορία σαρωτών είναι αυτή που χρησιμοποιεί φωτογραφική κάμερα που διαβάζει το barcode ως εικόνα που στη συνέχει θα αναλυθεί από ειδικό λογισμικό.
Περίπου όπως τα CCD, η βιντεοκάμερα έχει εκατοντάδες μονάδες αισθητήρων τοποθετημένα σε έναν πίνακα ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει την εικόνα.
Τα περισσότερα συστήματα barcode υποστηρίζουν διατίθενται με δύο τύπους εξόδου τύπου “πληκτρολόγιο” ή RS232 εξόδου. Στην πρώτη περίπτωση το barcode scanner συνδέεται απευθείας στη θύρα του πληκτρολογίου ενώ πολλές φορές παρέχεται και βύσμα για να συνδέονται τα δύο συγχρόνως.
Στην περίπτωση αυτή τα τα δεδομένα πηγαίνουν κατευθείαν στο υπολογιστή σαν να γινόταν πληκτρολόγηση του.
Όταν σαρώνετε ένα barcode με το barcode scanner σφήνα πληκτρολόγιο, τα δεδομένα πηγαίνει στον υπολογιστή ακριβώς σαν να πληκτρολογήσει στο πληκτρολόγιο. Αυτό καθιστά εξαιρετικά εύκολο να διασυνδέσει τον αναγνώστη barcode σε κάθε εφαρμογή που είναι γραμμένη να δεχτεί δεδομένα πληκτρολόγιο.
Η άλλη επιλογή είναι η κλασσική σειριακή θύρα RS232 που ωστόσο χρειάζεται ειδικό λογισμικό λειτουργίας που συνήθως περιλαμβάνει και το λογισμικό καταχώρησης και επεξεργασίας των δεδομένων.
Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι είναι λίγο πιο περίπλοκη, ωστόσο θα αποκτήσουν πολύ περισσότερο έλεγχο για το πώς και πού τα δεδομένα σας τελειώνει όταν διαβάζετε ένα barcode.
Barcode scanner
Pin It