Εξοπλισμός Καταστημάτων

Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, που οι κοινωνικές εξελίξεις συμβαδίζουν με τις οικονομικές, υπάρχει η αναγκαιότητα και για μια ανάλογη προσέγγιση.  Ο εξοπλισμός καταστημάτων αποτελεί βασικό συστατικό για την επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία μιας εμπορικής εγκατάστασης. Άλλωστε δε θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο, ότι στον τομέα της επιχειρηματικότητας διαπιστώνεται η σταδιακή εισαγωγή νέων λέξεων, κυρίως ξενικής προέλευσης, όπως marketing, management, design κτλ.

Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Η διαδρομή, ώστε ένα προϊόν από την παραγωγή να φτάσει στην κατανάλωση περνά από πολλά διαφορετικά στάδια. Έχουμε να κάνουμε με τριτογενή και τεταρτογενή τομέα στην παραγωγική διαδικασία, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες μεσολάβησης, μαζί με όλον τις συναφείς αναγκαίες πράξεις που συνεπάγονται, με τελικό προορισμό τη λήψη από τον πελάτη.

Το κλασικό εμπόριο

Το «δούναι και λαβείν» στην παραδοσιακή του μορφή στηριζόταν εν πολλοίς στην προσωπική σχέση ανάμεσα στον «πομπό» και το «δέκτη». Ήταν περισσότερο διαδεδομένη και η λειτουργία της πρακτικής του πλανόδιου εμπορίου, με την πραγματοποίηση μάλιστα και μακρινών και ιδιαίτερα χρονοβόρων ταξιδιών, ενίοτε και με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Στην εποχή μας βέβαια το φαινόμενο αυτό έχει περιοριστεί, άλλαξε μορφή και έχει περάσει σε διαφορετικά στάδια.

εξοπλισμός καταστηματωνΤα καταστήματα

Η εξέλιξη έφερε τη δημιουργία μικρών μαγαζιών και η γιγάντωση του εμπορίου, λόγω και της τεχνολογικής προόδου, επέφερε και τη θεμελίωση μεγάλων εταιριών και πολυκαταστημάτων, όπου η σχέση προμηθευτή και πελάτη θεωρείται ως περισσότερο απρόσωπη. Η ανάγκη για αύξηση των πωλήσεων σταδιακά φέρνει νέες μεθοδολογίες και δημιουργεί ανάγκες για διαφορετική προσέγγιση της εμπορικής δραστηριότητας.

Πρακτικά…

Στο πλαίσιο αυτό ο εξοπλισμός καταστημάτων διαδραματίζει το δικό του πολύ ιδιαίτερο ρόλο στην όλη προσπάθεια για προσέλκυση πελατών και κατ’ επέκταση αύξηση των εσόδων για μια επιχείρηση. Αυτό διαφαίνεται τόσο στο καθαρά πρακτικό κομμάτι, με τη χρήση, για παράδειγμα, σύγχρονων μηχανημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού, όσο και με το θέμα της διακόσμησης του χώρου στη βάση σύγχρονων αντιλήψεων.

Τα καταστήματα τροφίμων

Ιδιαίτερα για το εμπόριο τροφίμων, σε παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, μαγαζιά τυριών και αλλαντικών η τελική επιλογή των ειδών που θα αγοραστούν για τον κατάλληλο εξοπλισμό καταστημάτων διέπεται από μια σειρά κανόνων και νόμων που εκπορεύονται από συγκεκριμένες προδιαγραφές, προσαρμοσμένες στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της υγείας του καταναλωτή. Τα εργαλεία και οι πάγκοι κοπής, επεξεργασίας και συσκευασίας των προϊόντων πρέπει να έχουν κατασκευαστεί βασικά από πλαστικό, βακελίτη και ανοξείδωτο υλικό. Επίσης συγκεκριμένοι κανόνες επιβάλλονται και στην αποθήκευση και τυποποίηση των τροφίμων με γνώμονα την αποφυγή ασθενειών που να σχετίζονται με την κακή συντήρηση των τροφίμων.

Η αναγκαιότητα του κατάλληλου εξοπλισμού

Σε όλο το φάσμα των εμπορικών καταστημάτων διαπιστώνεται η «εισβολή» της σύγχρονης τεχνολογίας και μια λογική χρήσης ηλεκτρονικών μηχανών, σε μια λογική σύνδεσης και  με τους φορολογικούς μηχανισμούς. Επίσης η πρακτική της προσέλκυσης πελατών βασίζεται στη διαμόρφωση ενός χώρου που θα προκαλεί ευχάριστη διάθεση και θετική ψυχολογία στο καταναλωτικό κοινό, πάντα σε συνάρτηση με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Ο εξοπλισμός καταστημάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως «θεμελιώδης λίθος» για τη εύρυθμη και επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης. Η πρακτική αυτή συνοδεύεται και με έννοιες όπως η διακόσμηση, το ντιζάιν και τη διαμόρφωση της βιτρίνας και την τοποθέτηση των εμπορευμάτων στο χώρο του καταστήματος, με τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας. Κατέχει επομένως σημαντικό ρόλο στην εμπορική διαδικασία.

Pin It